Offertrekanten

Kender du Offertrekanten (Dramatrekanten)?

v/Steen Rassing, Psykoterapeut MPF og parterapeut

Er du interesseret i at læse mere om Offertrekantens dyndamik, kan jeg også anbefale min e-bog “Offertrekanten – den dysfunktionelle dynamik i parforholdet, i familien eller på jobbet”, hvor jeg går i dybden med den enkelte rolle. Du kan her se et uddrag af bogen.

Offertrekanten (the drama triangle) beskriver en dynamik, som findes i mange familier, særlig udtalt hvis der har været en eller anden form for dys-funktionalitet i familien – sygdom, alkohol, vold, misbrug eller andet tilstede, som har ført familien ind i dette mønster. Men det dysfunktionelle kan også have været mindre synligt, f.eks. i form af voksne, der har brugt børnene til tilfredsstillelse af egne følelsesmæssige behov, ambitioner etc.

 

Offerrollen

Indtages af den person, der frivilligt eller ufrivilligt er har accepteret rollen som et offer.

Offer adfærd er karakteriseret ved det, vi kalder ydmyg adfærd, som kan antage flere former, men hvor man generelt lader andre mennesker vade ind over ens grænser. I offer rollen vil man typisk:

 • Appellere om hjælp – verbalt/non verbalt
 • Påtage sig skyld
 • Fremstå skrøbelig og ofte kraftløs
 • Være meget emotionel
 • Virke handlingslammet

 

Forfølger/krænker rollen

Er den person i systemet, som krænker eller straffer de andre i systemet. Krænker rollens adfærd er karakteriseret ved aggressiv betonet adfærd, som virker grænseoverskridende for andre mennesker. Når man er i krænker rollen, er adfærden typisk karakteriseret ved:

 • Vredladenhed, irritation, raseri
 • Bebrejdelser, nedladenhed, sarkasme
 • Placering af skyld på andre
 • Kulde, afstandtagen, ignoreren
 • Ude af kontakt med dybere følelser
 • Fastlåsthed i sort/hvid tænkning

 

Hjælper/redder/frelser rollen

Hjælperen er den person i systemet, som har ”overskud” til at tage sig af offeret.

Hjælperen er ofte den, der ser ud til at have overskud til at klare ting for alle andre, også uden for familien, og vedkommende er altid er klar når nogen har brug for hjælp. Hjælper rollen er karakteriseret ved:

 • Opmærksomhed på hvordan andre har det
 • Hjælpsomhed og omsorg
 • Tilsidesættelse af egne behov
 • Overskud
 • Ude af kontakt med egne smertefulde følelser

 

Skift af roller i offertrekanten

En person har normalt en primær rolle, som er den rolle man typisk ”hookes op på”, når man indgår i dette mønster med andre. Samtidig er man i stand til at bevæge sig dynamisk frem og tilbage mellem rollerne i relationen, så offeret bliver krænker, krænkeren frelser, frelseren offer etc. Et eksempel på dette, kan være moderen, der er pga. sin frelser rolle, forsøger at gå ind og løse nogen problemer for sit barn. Barnet er i starten villigt i offerrollen, men efter en tid, bliver det irriteret, skælder ud på sin mor, og bliver dermed krænkeren, og moderen går så over i offerrollen. Faderen kommer til, og skælder ud på barnet, der igen går i offerrollen. Moderen føler en afmagt, der nu kommer ud i form af irritation over manden, som hun nu skælder ud (hvorefter han går i offerrollen), hvilket får barnet til at tale faderens sag (hjælper) og sådan kan det fortsætte frem og i tilbage mellem rollerne.

 

Vi bærer dynamikken med os

Når vi forlader vores opvækstfamilie og søger en partner med henblik på at stifte egen familie er der desværre en ret stor sandsynlighed for, at vi i vores partnervalg finder en person, som vil “hjælpe” os til at gendanne offertrekantens drama parforholdet.

Lidt forenklet sagt vil en “hjælper/frelser” let udse sig et “offer” til partner. En “krænker” vil let søge sig et “offer”, og et “offer” kan let blive tiltrukket af krænkerens styrke eller hjælperens omsorg. En hjælper kan blive fascineret af tanken om at kunne hjælpe krænkeren – ”jeg er den eneste der kan se hvor blød han i virkeligheden er” osv. osv.

Offertrekanten på arbejdspladsen

Offertrekantens dramaer kan også udspille sig i andre relationer, f.eks. vores professionelle relationer på arbejdspladsen. Arbejder man f.eks som terapeut, sagsbehandler, leder, lærer etc. kan man i mødet med andre mennesker opleve, at de trigger ens impuls til at bevæge sig ind i trekanten. Og her kan det have den konsekvens, at vi slipper professionalismen, og i stedet agerer ud fra uhensigtsmæssige følelsesmæssige forsvar.

Denne artikel er skrevet af Steen Rassing, parterapeut og psykoterapeut MPF med klinik i Næstved.