Coaching

Emotionsfokuseret Coaching

Emotionsfokuseret coaching er grundstammen i den coaching, jeg tilbyder on-line eller fra min klinik i Næstved.

Selv som succesfuld leder, kan man opleve, at den indre kritikker, nogle gange kan være overvældende.

I emotionsfokuseret coaching er der fokus på at aktivere, styrke og udvikle dine emotionelle kompetencer, og dermed de sider af din emotionelle intelligens, som du har brug for, for at kunne navigere bedre i dit arbejds- eller privatliv. Coachingforløbet tilrettelægges individuelt, og er for dig, der for eksempel oplever, at:

  • følelsesmæssige reaktioner spænder ben for dig i dit arbejdsliv.
  • du føler dig overbelastet i lederrollen.
  • selvkritikken fylder for meget.
  • der er konflikter, som er svære at takle, arbejdsmæssigt eller privat
  • du har svært ved at træffe beslutninger.
  • det er svært at navigere i dine nære relationer