Parterapi

(About couples therapy in english here)

At bevare det gode parforhold

Mange par sidder, når de har kriser, let fast i nogle mønstre, hvor den ene får rollen, som den der altid kritiserer, mens den anden altid trækker sig.

Vi har en tendens til at tage parforholdet for givet. Det betyder, at vi ind i mellem kan miste kontakten til den vi holder allermest af. Vi bliver i stedet optaget af børn, arbejde eller andre interesser, og kæmper med at få logistikken til at hænge sammen i en travl hverdag. I sidste ende kan vi komme til at føle os “tomme”, alene eller ensomme i parforholdet. Vi savner det nærvær og den intimitet og gnist, som vi måske oplevede de første par år. Og graver vi lidt dybere, opdager vi at vi måske også længes efter omsorg, tryghed eller følelsen af, virkeligt at være elsket og anerkendt for den man er, og ikke bare for det man gør.

Når der er noget vi savner i parforholdet udvikler dagligdagsproblemer sig let til konflikter, og så begynder en negativ dans i parforholdet, hvor vi har svært ved at opretholde samhørigheden og den gode kontakt, og stedet fanges i negative mønstre af konflikt og tilbagetrækning – eller endnu værre – kulde.

Når parforholdet bliver et lidenskabsløst arbejdsfællesskab eller “bare” et godt venskab, eller hvis konflikter fylder meget i hverdagen og fjerner trygheden, har det ofte også en afsmitning på intimitet og sex i parforholdet. Sex bliver måske mere kompliceret, mindre hyppigt eller tilsidesættes helt. Forskelle i lyst kan virke som en uoverstigelig forhindring. Og for mange bliver sex i sig selv anledning til nye konflikter – hvor den ene part ønsker mere, mens den anden bare ikke har lyst.

Parterapi kan hjælpe jer på vej

Og det er selvfølgelig bedst, at arbejde med parforholdet, mens I stadig har lysten til at være sammen. Er I der, hvor den ene eller begge er på vej væk, er det et mere slidsomt arbejde at finde sammen igen. Parterapi er således en god investering, også i et velfungerende parforhold, hvor jeres ønske er at fortsætte en god udvikling sammen. Parterapi kan også være en hjælp for par, der oplever seksuelle problemer som forskelle i lyst, eller hvor jeres seksualitet rammes af udfordringer, der kan være svære at tale om.  For jer, der står i en situation hvor forholdet vakler som følge af den ene parts svigt, som det for eksempel sker, når den ene part er utro, men som ønsker at redde og genopbygge parforholdet, kan parterapien også være det sted, hvor I får hjælp til at komme videre som par.

 

Mit udgangspunkt er at arbejde for at bevare og udvikle parforhold, da jeg tror på kærligheden som værende af vital betydning for os mennesker, og på betydningen af gode trygge, kærlighedsfulde relationer, og på at dette er det vigtigste fundament for at vi kan trives og udvikle os sammen – og som individer.

Fra min klinik i Næstved  tilbyder jeg derfor parterapi til par, der ønsker at blive sammen og få parforholdet repareret eller gjort endnu bedre (skilsmisserådgivning findes der andre, der er meget bedre til). Indholdet af parterapien vil afhænge af de problemstillinger I bringer med jer ind i terapien, men noget af det, I med sikkerhed vil komme til at arbejde med er:

  • at styrke jeres kommunikation og evne til at tale om og løse problemer
  • at få større selvindsigt og indsigt i partneren
  • at styrke evnen til at styrke kontakten mellem jer og skabe større nærvær
  • at få genetableret en mere tryg forbindelse mellem jer.

Det betyder også, at parterapien ikke handler om at finde ud af hvem, der har ret, og hvem der har uret, men mere at komme frem til en erkendelse af, at ting kan opfattes og opleves forskelligt, og at udvikling kommer ud af at rumme og forstå de forskelligheder der er hos jer som par.

Jeg arbejder primært med den metode, der kaldes Emotionsfokuseret Parterapi (EFT), som er en særlig metode til parterapi, der er underbygget af forskning. Det er en  metode, hvor det grundlæggende fundament er, at skabe et trygt og sikkert ”rum”, hvor I som par kan få mulighed for at arbejde med de ting, som er svære for jer at håndtere selv, og hvor trygheden, intimiteten og kontakten mellem jer som par, kan blive genskabt og styrket.

Læs mere om Emotionsfokuseret parterapi her.

Kontakt mig, hvis i overvejer parterapi

Jeg er meget ydmyg overfor den tillid det kræver at lukke et andet menneske ind i jeres parforhold. Så i er velkomne til at kontakte mig og høre nærmere om hvem jeg er, og hvad jeg kan tilbyde i parterapien, inden i beslutter jer. Jeg kan også lede jer i retning af andre terapeuter, hvis I bor for langt fra Næstved, ønsker en kvindelig parterapeut eller lignende.

Andre ressourcer for par

På mine web-sider her, finder du en række artikler og  blogindlæg, som måske kan være til inspiration og støtte for par, der arbejder på at udvikle parforholdet.