Bog: Emotionsfokuseret parterapi trin for trin v. Lorrie L. Brubacher

Emotionsfokuseret parterapiEmotionsfokuseret terapi for par er en metode, der oprindeligt er udviklet af Dr. Lesley Greenberg og Dr. Susan M. Johhnson. I Lorrie Brubachers bog om emotionsfokuseret parterapi, er der fokus på Susan Johnsons videreudvikling af emotionsfokuseret parterapi, hvor tilknytningsteorien er det styrende perspektiv på relationer og de smertefulde mønstre, par kan komme til at sidde fast i, har skabt et paradigmeskift indenfor det parterapeutiske felt.

Denne bog giver dig et godt indblik i denne metode og masser af inspiration til, hvordan du kan møde par ud fra det tilknytningsmæssige perspektiv, uanset hvilken terapeutisk metode eller model du iøvrigt arbejder med. Du får også et indblik i, hvad det vil sige at arbejde oplevelsesorienteret med de emotionelle processer i parrets dynamik, og hvordan dette arbejde kan hjælpe parret til at skabe større tryghed i parforholdet. Du får indblik i  de dysfunktionelle mønstre, som gør, at dagligdags problemer bliver til konflikter og dramaer for par, og ser hvordan de bagvedliggende længsler og umødte behov er en emotionelle drivkraft i at fastholde dem. Du finder også vejledning i arbejdet med utroskab, vold eller afhængighed.

For dig, der er ved at lære emotionsfokuseret terapi med par, giver  bogen en grundig introduktion til  modellens faser og trin og de interventioner, man anvender i arbejdet med par. Og som et andet element, har bogen også fokus på den udvikling og de udfordringer man støder på som parterapeut.

Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin. Nøglerne til forandring for kriseramte par er en grundbog, der gør EFT bredt tilgængelig for såvel erfarne som nye terapeuter ved at tilbyde praktiske værktøjer, oplevelsesnære caseeksempler og enkle trin for trin-vejledninger i, hvordan man kan arbejde med EFT, samt den seneste banebrydende forskning i tilknytningens betydning i parforhold.

Med sine mange års erfaring indenfor parterapi, som terapeut, supervisor, forsker og træner har Lorrie L. Brubacher med denne bog taget EFT-stafetten videre fra dens ophavskvinde, dr. Sue Johnson.

”Denne bog vil blive en uvurderlig ressource for både nye og erfarne EFT-terapeuter. Den viser, hvordan man udfører EFT, gennem mange specifikke eksempler på, hvordan man intervenerer på et givent tidspunkt i EFT-processen, og den bidrager med en overflod af ”EFT-sprog”. Hver fase og trin i EFT præsenteres på en praktisk og teoretisk enkel facon. Lorrie L. Brubachers fokus går et skridt længere end blot det, som terapeuten behøver at gøre, ved at støtte terapeuter med at få fat i, hvad oplevelsesorienteret terapi er, ved at give eksempler på, hvordan man fra øjeblik til øjeblik, engagerer klienter emotionelt, og hvordan man skaber emotionelt engagement mellem partnerne. Kapitel 9 giver en smuk syntese, hvor hun præsenterer en serie markører, der kan guide terapeutens arbejde med emotioner og bane vejen gennem hvert trin og hver fase i EFT.” – fra Sue Johnson og Alison Lee forord til bogen.

Bestilling af bogen

Jeg sælger ikke længere denne bog, men henviser til Saxo eller øvrige boghandlere.