Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en struktureret tilgang til arbejdet med par, familier og individer. Emotionsfokuseret Parterapi er udviklet i et samarbejde mellem Sue Johnson og Leslie Greenberg i starten af 1980’erne. Metoden er en af de former for parterapi, der er empirisk valideret.

Emotionsfokuseret Parterapi tager sit udgangspunkt i teorier og forskning omkring voksentilknytning og kærlighed, og et grundparadigme som er, at vi som mennesker alle har et behov og en dyb længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og dyb samhørighed, og at det er med dette som platform, at vi kan vokse som par, som individer og kan hele sår og traumer som vi har med os i bagagen. Der er gennemført megen forskning indenfor EFT for par, og tallene viser, at 70-75% af parrene, bevæger sig fra frustrationer og konflikter til heling, og 90% af parrene oplever markante forbedringer. Emotionsfokuseret Parterapi har også i en række undersøgelser bevist sin effekt i arbejdet med traumatiserede par.

I EFT arbejder man på at identificere parrets “dans”, dvs. det interaktionsmønster, som er med til at skabe problemer for parret. Det kan f.eks. være at den ene af jer trækker sig mere og mere, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende (Protest Polkaen). Eller det kan være en dans, med gensidige beskyldninger og bebrejdelser, hvor det gælder om at “vinde” og få ret (Find Den Skyldige). Og endelig ser man også en dans, hvor begge parter trækker sig, lukker ned for deres følelser og ikke mærker noget (Flygt og Frys). Alle disse danse er indikationer af, at parforholdet lider under tab af  kontakt, nærhed eller tryghed.

Fra min klinik i Næstved, kan jeg som parterapeut hjælpe jer med at identificere jeres dans(e), samt de underliggende følelser og ønsker, som er drivkraften bag. Når I kan identificere og forstå denne dans, er første skridt i retning mod forandring taget. I parterapien vil der så være fokus på at skabe en følelsesmæssig stabil, tryg og dyb kontakt mellem jer, og benytte denne som afsæt til at forbedre kommunikationen, og lære nye mere positive mønstre.

Søger du kurser for par, er der flere af mine kolleger, der tilbyder Hold Me Tight®-workshops for par. Disse kurser er et pædagogisk forløb baseret på EFT’ens principper. Du kan finde disse kurser her.

Du kan også finde artikler og andet om Emotionsfokuseret Parterapi på Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi (DKCEFT).