Artikler m.v.

Webkurser

Web-baseret kursus i projektledelse

Kurset “Projektets analyser” giver projektledere, mellemledere og projektdeltagere en lettilgængelig introduktion til de gængse værktøjer, som man anvender ved start af projekter: Business Casen, Leverancebeskrivelser, Interessentanalyse, Planlægning, Ressourceplanlægning og Risikoanalyse. Det hele ligger som videoklip og dokumenter, som du kan få adgang til på et øjeblik. Læs mere her.

Web-baserede kurser om psykologi og parforhold

Dem kan du læse mere om på mine terapi sider, her.

 

Artikler

Stress og udbrændthed skal tages alvorligt En artikel bragt i tidsskriftet Dansk Projektledelse, 2016-4. I artiklen har jeg fokus på  dels risikoen for, at projektledere rammes af stress og udbrændthed, og den betydning et fortroligt fællesskab udenfor virksomheden kan have for projektlederens holdbarhed. Læs også  om netværksgrupper for projektledere her: https://steenrassing.dk/lederskab-og-samarbejde-forside/lederskab/supervisionsgruppe/

Mennesker og forandring – er en artikel, der har fokus på faktorer, der skaber modstand hos mennesker i forandringssituationer.

Vi kan bedre aflæse andre, når vi er trygge – en artikel, hvor jeg sætter fokus på, hvordan vores evne til at aflæse os selv og andre, og dermed navigere blandt kollegerne, stærkt reduceres når vi kommer under pres.