Laver du negativ selvhypnose?

Det nævnes ofte at al hypnose er selvhypnose, og at hypnose er en naturlig tilstand af fokuseret opmærksomhed, hvor vi tilsidesætter den kritiske faktor i sindet og bliver mere modtagelige overfor forestillinger og forslag. Og det kan bruges positivt til at skabe mange former for forandringer i livet.

Negativ selvhypnose, kan opstå på tidspunkter i livet, har vi er presset og oplever ubehagelige ting, hvor vi nedgøres, mobbes, ikke mødes tilstrækkeligt af vores omsorgspersoner etc., hvor vi kommer til at danne fejlagtige overbevisninger eller leveregler som “jeg er ikke god nok”, “jeg kan ikke finde ud af….”, “ingen kan lide mig”, “jeg fortjener ikke….”. Dette bliver budskaber, vi kommer til at videreføre i os selv som en form for indre kritisk stemme, der gentager budskabet igen og igen, særligt når vi kommer ud i sårbare situationer. Og derved farves den virkelighed vi bevæger os i – vi kommer til at opleve virkeligheden gennem den fejlagtige overbevisnings “briller”. Vi bliver igen og igen bekræftet i, at den negative stemme har ret, og ender let med at tro på, at det er rigtigt, det, den fortæller os, og derved bliver det en selvforstærkende proces. Vi sidder fast i en negativ selvhypnose, som skaber følelser som afmagt, mismod, utilstrækkelighed, forkerthed eller tristhed.

Det paradoksale er, at den negative selvhypnose ofte på en måde har til formål at beskytte organismen og dermed dig fra at genopleve fortidig smerte, f.eks smerten ved at blive ydmyget, forladt etc., men i forsøget på at beskytte mod en form for smerte, fastholder det os i en anden smerte, som får os til at undgå eller trække os  relationer, eller  som bremser os  i at udleve vores potentiale og kaste os ud i ting, vi godt kunne tænke os. Og mange gange er vi ikke engang særligt bevidste om, at det er det, der sker.

Nogle gange får den negative selvhypnose os til at blive usynlige sammen med andre mennesker. Andre gange søger vi at få andre til at afkræfte det negative selvbillede, som den negative selvhypnose skaber. Vi bliver måske dygtige til at gøre ting, der skaffer os positiv feedback, eller vi søger bekræftelser hos partnere, venner eller veninder. Men selv positive kommentarer og bekræftelser har en tendens til at have kort eller slet ingen, når den negative selvhypnose, den indre kritiske stemme, kan afvise det med et “han/hun mener det nok ikke” eller “hvis du giver dig selv lov til at tro på det, vil du blive skuffet”.

Men det kan ændres, så det ikke behøver have den samme magt i dit liv. Gennem psykoterapi kan man arbejde ned i kernen af det, der skaber den indre kritiske stemme. Når psykoterapien anvendes sammen med hypnose, så det bliver hypnoterapi, kan dette arbejde ofte gøres på kortere tid. I hypnoterapien kan du gennem hypnotisk aldersregression (processer, hvor man genbesøger tidspunkter i fortiden) og andre effektive processer arbejde med at ændre de følelsesmæssige aftryk af de fortidige begivenheder, som har skabt selvhypnosen, og du kan lære at ændre den negative selvhypnose til en positiv selvhypnose, som bliver mere støttende for dig i dit liv. Du kan læse mere om hypnoterapi her.