Hypnose og hypnoterapi i næstved

Jeg har i mange år været fascineret af de muligheder, hypnose og hypnoterapi byder på, og hvordan det kan integrere med psykoterapien. Hypnose, som man anvender i hypnoterapi kan bedst beskrives som en proces, hvorigennem man kan opnå en mental tilstand af fokuseret eller koncentreret opmærksomhed. Det er en naturlig tilstand, som vi som mennesker træder ind og ud af i løbet af en dag. Når vi er i den tilstand, kan man bliver blive mere åben for indlæring, bedre i stand til at følge forslag, visualisere og forestille sig ting og til derigennem at udnytte endnu flere af sindets ressourcer til at skabe de forandringer med, som man kommer i terapi for. Med hypnose kan man opnå endnu større kontrol over sine mentale og fysiologiske ressourcer, så de kan benyttes på nye måder til sportslige, erhvervsmæssige eller helbredsmæssige (fysiologisk og/eller psykologisk) forandringer.

Hypnoterapi i en tilstand af fokuseret opmærksomhed

Hypnoterapi kalder man det, når hypnosen anvendes til at understøtte terapeutiske processer med. I hypnoterapien arbejder jeg sammen med klienten om at komme dybere ind i psykologiske problemstillinger ved at arbejde med de psykoterapeutiske processer fra  fra emotionsfokuseret terapi, og andre psykoterapeutiske metoder i en ramme understøttet af hypnose.

Nogle klienter oplever, at hypnosen hjælper en til at fokusere på en anden måde, som giver adgang til erfaringer og følelser som den almindelige samtale ikke åbner op for. Det betyder, at man nogle gange kan komme hurtigere i dybden med de problemstillinger og forandringer, du ønsker at arbejde med i terapien. Der findes også forsknings som underbygger, at hypnose kan øge effektiviteten af psykoterapeutiske metoder. Lidt forenklet kan man sige, at vi i normal vågentilstand har en kritisk faktor, der fungerer som "dørmand" i forhold til information og erfaringer. Denne kritiske faktor vil helst have ting til at stemme overens med de erfaringer man allerede har, og det kan være nyttigt i mange forhold i livet, men når man ønsker eksempelvis at ændre på gamle hæmmende overbevisninger eller uhensigtsmæssige mønstre, kan den kritiske faktor komme i vejen for det. Og ved hjæp af hypnosen kan man lettere få den kritiske faktor, til at træde lidt i baggrunden, så der bliver mulighed for at tage ny information, nye erfaringer og nye mønstre til sig.

Som hypnoterapeut er min særlige kompetence, at jeg er solidt funderet i psykoterapien. Jeg arbejder således både med mere traditionel psykoterapi og hypnoterapi, og kombinerer det også. Der, hvor det er konkrete problemstillinger du ønsker hjælp til, kan det ofte være en fordel at arbejde med hypnoterapi, hvis du for eksempel ønsker at arbejde med problemstillinger som:

 • angsttilstande og fobier, herunder eksamensangst eller andre former for præstationsangst
 • stress
 • selvtillid og selvværd
 • problematiske eller overvældende følelser
 • udbrændthed
 • søvnproblemer
 • forandringer og personlige mål

I første session bruger vi god tid til at:

 • afklare, hvad det er, du ønsker at arbejde med, og hvilke forandringer du søger
 • du får en grundig  introduktion til hvad hypnose er og hvordan hypnoterapi foregår, og der er plads til at få besvaret de spørgsmål, som kan gøre dig tryg ved og parat til hypnose og hypnoterapi.
 • give dig de første erfaringer med hypnose, så du allerede i første session får prøvet det.
 • tale om, hvordan et forløb vil se ud for dig.

Lidt mere om hypnose og hypnoterapi

Hypnose er som nævnt en naturlig tilstand, som vi som mennesker går ind og ud af flere gange i døgnet. Du kender det måske bedst fra situationer, hvor du dagdrømmer, eller hvor du er så meget i flow-tilstand, at din opmærksomhed slipper alt omkring dig, f.eks. når du kører i tog, hvis du ser tv, går en tur i naturen etc.. Al hypnose er selvhypnose, så den virker ved, at du vælger at følge de processer og forslag, der kan hjælpe dig ind i tilstanden, som du selv eller hypoterapeuten giver dig. Og med træning og erfaring vil du opleve, at du kan blive bedre til at gå hurtigere og dybere i hypnose. Så al hypnoterapi fordrer et aktivt samarbejde mellem klient og hypnoterapeut. Hypnose og hypnoterapi forudsætter derfor at du som klient selv er aktiv i sessionen, og du vil normalt kunne huske det, der foregår undervejs, du vil kunne føre samtaler med mig, og du vil være i stand til bringe dig selv ind i og ud af hypnose, når du ønsker det.

Som led i det hypnoterapeutiske arbejde, der foregår i terapirummet, vil du også  lære at arbejde med selvhypnose hjemme, så du på egen hånd kan understøtte og forstærke den behandling, der foregår i terapien.

Og lad mig rette et par misforståelser:

 • Man kun hypnotiseres, når man vil det.
 • Man kan ikke hypnotisere folk til at gøre noget mod deres vilje.
 • Alle med "normalt" fungerende hjerner kan normalt hypnotiseres. Når der er nogen, som oplever det som svært, skyldes det oftest en utryghed i forhold til hypnose eller hypnoterapeuten, og så skal der arbejdes med den utryghed først.
 • Man kan ikke bare komme og lægge sig tilrette, og så "lade sig hypnotisere" til forandring. Effekten af hypnosen kommer først og fremmest ud af klientens aktive deltagelse i processen.
 • Man kan ikke "sidde fast" i hypnose. Bliver du hjulpet ind i hypnose, og der så skulle ske det utænkelige, at hypnotisøren falder i søvn eller går ud af lokalet, vil du enten blot komme ud af hypnosen af dig selv - eller, hvis du er meget afslappet, måske selv tage en lille lur, inden du kommer ud af hypnosen 🙂

 

Og har du andre spørgsmål til hypnosen, så er du velkommen til at skrive til mig.

Hvad er hypnose og hypnoterapi?

Hvad bruger man hypnose og hypnoterapi til?

Typiske spørgsmål om hypnose?

Skal man være afslappet i hypnose?

Hvad skal der ske i 1. session?