Individuel Terapi

Individuel terapi

Som psykoterapeut og hypnoterapeut tilbyder jeg hjælp til dig, der enten oplever svære ting i livet, eller dig som blot ønsker at udvikle dig som person og give plads til nye sider af dig selv.

I terapien er det vigtigt for mig at skabe et rum, hvor du føler dig mødt, rummet, forstået og holdt på en måde, som kan skabe en tryg ramme for dig i terapien. Jeg havde mine første terapiklienter i 2001, og hen over årene har jeg mødt mennesker, som  kommer ind med meget forskellige tematikker, som de oplever som overvældende eller svære at takle på egen hånd. Det har eksempelvis handlet om:

 

  • Negativ selvkritik, som når vi sidder fast i alle vores "bør"og "skal" eller når vi bliver hårde mod os selv, kan det føre til at man føler sig usikker på sig selv og sin egen værdi - det vi også tit forstår som  lavt selvværd, eller det kan ramme din tro på dine egne evner (manglende selvtillid). Den hårdhed, som vi nogle gange kan have overfor os selv, har som oftest sine rødder i fortiden, men kan opleves som en begrænsning i nutiden, når den fylder dig med tvivl, usikkerhed og utilstrækkelighedsfølelse og måske endda holder dig tilbage fra at gøre ting i livet.
  • Vi kan også undertiden opleve, at de krav vi oplever i forhold til arbejde, familie eller andet fører til at vi overbelastes og dermed kommer til at opleve  stress og/eller udbrændthed (også i formen omsorgstræthed), hvor vi kan kan have brug for hjælp til at få ro på nervesystemet og til at bearbejde nogle af de psykologiske faktorer som bidrager til stressen eller udbrændtheden.
  • Livskriser, eksempelvis ved faseovergange i livet, kan undertiden være svære at tackle, særligt når de kommer pludseligt. En krise kan også opstå med følelse af tab når børn flytter hjemmefra, når du skifter job, hvis du rammes af sygdom eller funktionsnedsættelser som gør at du ikke kan gøre det samme længere, overgangsalder eller andre skift, som vi alle oplever gennem livet.
  • Svære følelser relateret til tro og spiritualitet er også et tema for mange. Det kan være smerten ved udelukkelse fra fællesskaber, skamfuldhed over en seksualitet, som ikke lige passer ind i trosrammerne, det kan handle om spirituelle eller religiøse kriser, du oplever i dit liv.
  • Svære følelser i forhold til andre. Eksempelvis følelsesmæssige reaktioner, der aktiveres i  i forbindelse med tab af relationer såsom skilsmisse eller dødsfald, eller oplevelser af svigt i nære relationer; eller vrede, skam og skyld som har at gøre med, hvordan andre har behandlet dig i fortiden.
  • Seksualitet og intimitet er noget, der ofte er sårbart for os. Hvordan vi fungerer i intim kontakt med andre, er ofte tæt forbundet med vores identiet og selvfølelse. Udfordringer relateret til seksualitet og intimitet kan udløses af andre belastende forhold i livet, eksempelvis hvis vi oplever stress, utilfredshed med krop etc. og når vi oplever udfordringer indenfor det seksuelle vil det ofte også vække svære følelser i os.

Et individuelt terapeutisk forløb kan også være for dig, der har lyst til at udvikle og give plads til nye sider af dig selv, eller dig, som står med nye døre, der åbner sig i dit liv.

Individuel terapi vil tage udgangspunkt i samtalen og også inkludere forskellige andre måder at arbejde på, såsom visualisering, arbejde med indre dele, kropslige processer, Reiki healing og hypnoterapi, selvfølgelig tilpasset det, du kan mærke fungerer bedst for dig. Mit grundsyn er, at det mest effektive arbejde i forhold til at arbejde med følelsesmæssigt svære ting, foregår når man har fokus på det hele menneske, både krop, sind og ånd. Og et andet grundsyn er, at følelser i høj grad styrer vores måde at reagere på, så for at forandre ting, må vi arbejde med de følelser, der skaber problemerne.

Den individuelle terapi foregår i min klinik i Næstved.

Har du lyst til at vide lidt mere om min terapeutiske baggrund og træning, kan du finde det på siden her.