Følelsesmæssig intelligens

Følelsesmæssig intelligens

Goleman og andre påviser i deres forskning, at der er en tydelig sammenhæng mellem lederes emotionelle og sociale kompetencer – det der kaldes for emotionel/følelsesmæssig intelligens, og de resultater de er i stand til at skabe. Ledere med stærke kompetencer indenfor områder som selvindsigt, selvkontrol,social forståelse og  sociale kompetencer, har lettere ved at forstå sig selv og andre, har lettere ved at kontrollere følelser og agere hensigtsmæssigt, har lettere ved at navigere i komplekse organisatoriske og/eller kulturelle kontekster, og har lettere  ved at motivere og engagere mennesker omkring sig.

Ledere med veludviklede emotionelle kompetencer har lettere ved at udøve en ledelsesstil, som er fleksibel i forhold til de forskellige situationer man står i, og de forskellige medarbejdere man har.

Forløb med fokus på følelsesmæssig intelligens i lederskabet kan for eksempel indeholde en kombination af undervisning, øvelser og individuel coaching (eventuelt understøttet af personlige tests), hvor der dels er fokus på at skabe en forståelse for betydningen af at bruge disse sider af sig selv som leder, og hvor der er fokus på udvikling af specifikke kompetencer hos den enkelte. Og jeg tilbyder også supervisionsgrupper for ledere som et redskab til at udvikle nye kompetencer ud fra praksiserfaringer.

Blandt de kurser jeg afholder, er nogle også målrettet specifikke områder indenfor emotionel- og social intelligens, f.eks. kurser med emner som:

  • Styrk din kommunikation
  • Styrk dine relationer
  • Coaching
  • Forståelse af mennesker og relationer