Parforhold

Gør noget ved dit parforhold, før det er for sent!

Artikel af: Steen Rassing, Parterapeut og psykoterapeut MPF

(NB: De forskningsresultater, der henvises til, er dokumenteret i ”Forskningsnyt fra Psykologi” diverse artikler og årgange).

Er du en af parterne i et parforhold, som du gerne vil bevare, er det en god ide, at gøre en indsats før det er for sent. Dvs. der skal faktisk arbejdes for at bevare forholdet, mens det stadig går godt. Nye erfaringer indenfor parterapien tyder på, at det kan være svært at hjælpe par, der er på indbyrdes kollisionskurs, hvis det har skrantet i længere tid, eller hvis den ene har fundet en anden.

Så hvis I først gør noget, når I er helt der ude, hvor I er tæt på skilsmisse, men vil prøve parterapi som en sidste udvej, så er sandsynligheden for, at I fortsætter som par altså ikke så stor. Til gengæld vil parterapien i dette tilfælde måske kunne støtte jer i, at få snakket nogen ting godt igennem, og med at få mildnet de konsekvenser, som en skilsmisse kan føre med sig.

Det er når det kører skævt, at vi virkeligt får testet, hvor stærke bånd vi har sammen – nogen overvinder kriserne og finder igen lykken, andre ryger ud i konflikter og måske endda utroskab, for til sidst at ende i skilsmisse.

Der kan være mange fornuftige årsager til at man vælger en skilsmisse, men skilsmisser er sjældent noget, som mennesker oplever som positivt, og der er i dag mange forskningsresultater, der peger på de negative følgevirkninger en skilsmisse har for børnene, særligt i skilsmisser hvor konfliktniveauet mellem forældrene er højt. Samtidig peger forskningen på, at mennesker i parforhold er sundere, de har færre sygdomme og lever længere. Så det da alt andet lige værd at arbejde på at bevare det.

Der er selvfølgelig mange faktorer der har betydning for parforholdets kvalitet, blandt andet, har den tilknytning vi har haft til vores egne forældre, en indflydelse på, hvordan vi tilknytter os vores ægtefælle. Men en af de faktorer, der har størst betydning for trivslen i et parforhold, er den måde vi kommunikerer med hinanden på.

Først og fremmest er positive ytringer og tilkendegivelser (ros, anerkendelse, støtte og kærlighedserklæringer) overfor partneren med til at styrke forholdet. Negative ytringer og tilkendegivelser (afvisning, skæld ud og kritik) har den modsatte effekt. Det betyder ikke, at man skal tie stille med det, man er utilfreds med i sin partners adfærd – tværtimod. Forskningen peger nemlig også på, at mennesker der er bange for eller uvillige til at tale om deres utilfredshed, og i stedet tier om det, der er negativt, også risikerer at ødelægge deres parforhold. Utilfredsheden skal ud, men det er vigtigt at den kommer ud på en måde, så det ikke virker alt for negativt. Nogle enkle tommelfingerregler er, at hvis du skal kritisere din partner, så:

  • Vent til de vrede følelser er dæmpet, vær så følelsesmæssig neutral som muligt.
  • Vær konkret omkring det, du er utilfreds med, og omkring det du ønsker af den anden.
  • Vis forståelse overfor partnerens motiv for at gøre det, du er utilfreds med.

Vredladenhed er alt andet lige meget negativt i et parforhold. Vredladenhed og skænderier giver stress og dårlig trivsel, og er dermed skadende for immunforsvaret, og som bekendt kan stress i værste fald føre til depression. Vredladenhed i form af hyppige skænderier mellem forældrene har også negative langtidsvirkninger overfor børnene, der selv ofte ender med at ende i parforhold, hvor man skændes meget.

Nogle mennesker er rigtig gode til at undgå at få det, de ønsker sig i parforholdet. Forskning peger på, at de mennesker, der mest savner kærlighed og respekt fra deres partner, også er dem, der er mest tilbøjelige til at opføre sig på en måde, som er ødelæggende for parforholdet, når tingene går skævt. Måske savner man partnerens opmærksomhed og nærhed, og i sin frustration trækker man sig ind i sig selv, eller vrisser af partneren, så han/hun trækker sig endnu mere tilbage. Så det kan altså let ende i en ond cirkel. Vejen ud af dette er, at øve sig i at blive mere opmærksom på, hvad det egentlig er du savner eller ønsker dig fra din partner. Og glem så alt om at han/hun da burde kunne se på dig, hvad det er… tankelæsning er ikke nok i denne sammenhæng. Og når du så er klar over, hvad det er du ønsker dig af din partner, så er det en rigtig god ide, at du øver dig i at bede om det, så konkret som mulig. Mange holder sig tilbage ud fra ”kan man være det bekendt”, ”har jeg fortjent…” etc. Men det er vigtigt at du siger, hvad du har brug for, men også vel vidende at du risikerer en afvisning, hvis din partner ikke ønsker eller er i stand til at give dig det.

Til sidst et par gode råd med på vejen, som forskningsmæssigt også viser sig at styrke parforholdet:

  • Knus og kram er godt for os alle – det aktiverer de hormoner, der gør os roligere, mere kærlige – og så er det godt for blodtrykket.
  • At gøre lidt ekstra for din partner – selvopofrelse – er også en god ting, som kan styrke parforholdet, blot du gør det af lyst og ikke af frygt for repressalier.
  • Par, der foretager sig mange forskellige ting sammen, som begge parter har lyst til, har større chance for at blive sammen.

 

Denne artikel er skrevet af Steen Rassing, parterapeut og psykoterapeut MPF med klinik i Næstved.