Grundforløb i emotionsfokuseret parterapi

EFT-instituttet Borgergade 28, 2., København, Danmark

Dette kursus er en introduktion til den model vi anvender i den emotionsfokuserede terapi med par.   Læs mere om workshoppen her: https://emotions-fokus.dk/aktiviteter/grundforloeb-i-emotionsfokuseret-parterapi-2/

Start på 2-årig efteruddannelse i emotionsfokuseret parterapi

EFT-instituttet Borgergade 28, 2., København, Danmark

Den 2-årige efteruddannelse i emotionsfokuseret parterapi henvender sig til psykoterapeuter, der gerne vil specialisere sig en parterapeutisk arbejde. Deltagelse på forløbet fordrer, at man har taget et grundforløb først. Læs mere om den 2-årige efteruddannelse her: https://emotions-fokus.dk/aktiviteter/2-aarig-efteruddannelse-i-emotionsfokuseret-parterapi/