Individuel terapi

I den individuelle terapi, tilbyder jeg psykoterapeutisk arbejde med problemstillinger, som på en eller anden måde giver dig psykisk smerte eller frustrationer i dit liv. Det kan være fortidige oplevelser og livsbetingelser, som stadig medfører smerte og problemer i dit liv, eller det kan være aktuelle udfordringer såsom stress, skilsmisse, tab etc. som er med til at gøre livet svært.  I det psykoterapeutiske arbejde inddrager man fortid, nutid og fremtid med henblik på at arbejde med de årsager og faktorer i privat- og arbejdsliv, som ligger til grund for de vanskeligheder man oplever, og som kan ytre sig i form af symptomer som:

 • Depressive tilstande og tristhed eller manglende livsglæde
 • Oplevelse af fastlåsthed og/eller afmagt i forhold til begivenheder i livet
 • Lavt selvværd
 • Tilsidesættelse af sig selv eller manglende kontakt med egne behov
 • Trosmæssige/spirituelle udfordringer f.eks skam/skyld, tvivl og vrede
 • Stress og/eller udbrændthed eller post-traumatiske stresstilstande (PTSD)
 • Angst og fobier
 • Problemer i nære relationer, konflikter, jalousi, udfordringer med intimitet etc.
 • Kraftfulde og overvældende følelsesmæssige reaktioner
 • Sorg, der bliver ved.
 • Dårlige vaner og negative mønstre, som man sidder fast i.
 • Psykosomatiske reaktioner, såsom spændingshovedpine etc.

I arbejdet med disse problemstillinger tilrettelægges og tilpasses det terapeutiske forløb i samarbejde med dig som klient, og med brug af de metoder, som passer til problemstillingen samt dine ønsker og erfaringer. Jeg arbejder blandt andet med samtalebaseret psykoterapi, hvor jeg tager afsæt i en  emotionsfokuseret og psykodynamisk tilgang. Derudover tilbyder jeg også hypnoterapi, som redskab i det psykoterapeutiske arbejde, der hvor dette kan give et mere effektivt og/eller trygt forløb, f.eks. i arbejdet med fobier og angst, fortidige smertefulde begivenheder, selvværd, stress, dårlige vaner etc.

Der kan også være tidspunkter i livet, hvor vi står alene med store udfordringer og blot savner en udenforstående at tale med det om. Så du er velkommen til at kontakte mig, hvis du bare er et svært sted i dit liv, f.eks. i forbindelse med tab i livet, skilsmisse, problemer i parforholdet etc. og bare har brug for en professionel at tale med og evt. rådføre dig med.