Individuel terapi

I den individuelle terapi, kan jeg tilbyde dig hjælp i forhold til problemstillinger, som på en eller anden måde giver dig psykisk smerte eller frustrationer i dit liv. Det kan være fortidige oplevelser og livsbetingelser, som stadig medfører smerte og problemer i dit liv, eller det kan være aktuelle udfordringer såsom stress, skilsmisse, tab etc. som er med til at gøre livet svært i perioder.  I det psykoterapeutiske arbejde inddrager vi fortid, nutid og fremtid med henblik på at arbejde med de årsager og indre og ydre faktorer, som ligger til grund for det du oplever, og som kan ytre sig i form af forskellige såsom:

 

 • Depressive tilstande og tristhed eller manglende livsglæde
 • Oplevelse af fastlåsthed og/eller afmagt i forhold til begivenheder eller store skift i livet
 • Fortidige begivenheder, som stadig overvælder dig.
 • Lavt selvværd, manglende tiltro til sig selv som person, partner, forældre, skamfølelse etc.
 • Tilsidesættelse af sig selv eller manglende kontakt med egne behov
 • Trosmæssige/spirituelle udfordringer f.eks skam/skyld, tvivl og vrede
 • Stress og/eller udbrændthed
 • Post-traumatiske stresstilstande (PTSD)
 • Uro og angsttilstande
 • Problemer i nære relationer, konflikter, jalousi, udfordringer med intimitet etc.
 • Kraftfulde og overvældende følelsesmæssige reaktioner såsom vrede eller tristhed.
 • Sorg, der bliver ved.

Vi tilrettelægger forløbet i samarbejde, og justerer undervejs, hvis det kræves. Min måde at arbejde på er primært gennem samtalen og en fælles udforskning fokus på, at finde ind til og arbejde med ændring af de følelsesmæssige tilstande som er frustrerende eller smertefulde.

Rent fagligt er min primære arbejdsmetode baseret på emotionsfokuseret terapi, og mine store inspirationskilder er her både Dr. Lesley Greenberg samt Dr. Susan M. Johnson. Arbejde med følelser og emotioner omfatter at kigge nærmere på de erfaringer, der ligger til grund for følelser og emotioner, de kropslige reaktioner der er forbundet med dem, de tanker og forestillinger de sætter gang i eller udløses af samt de handlingsimpulser, de aktiverer i dig. Formålet er at du i processen bliver bedre til at opleve, forstå og transformere smertefulde følelser samt at øge din opmærksom på og kontakt med dit eget emotionelle system, så du fremadrettet kan blive endnu bedre til at benytte det som dit kompas i de valg, du står med i livet.

Hvis du er interesseret i en aftale, er du velkommen til at skrive til mig på info@steenrassing.dk