Teamroller

Mange års forskning i samarbejde i teams viser os, at vi hver især har nogle særlige adfærdskarakteristika, som træder frem i situationer, hvor vi arbejder tæt sammen med andre. Disse adfærdskarakteristika er det, som Meredith Belbin betegner som vores teamroller.

Arbejdet med teamroller hjælper os som team til:

  • At få et fælles sprog, der gør det muligt (og legalt) at begynde at tale om vores adfærd i samarbejdsrelationer.
  • At få større indsigt i vore egne styrker og svagheder i relation til samarbejde, og langt større indblik i, hvordan vi gennem vores adfærd påvirker vores kolleger.
  • At få større forståelse for hinandens adfærdsformer, og for eksempel komme frem til at se styrken i en adfærd som er anderledes end min egen.
  • At få et udgangspunkt for en bedre opgavefordeling og tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, som dels skaber større effektivitet i teamet, og som samtidig kan være med til at forebygge visse typer af konflikter.

Jeg har gennem mange år anvendt såvel Belbins teamroller som andre profilværktøjer som DISC og PI som fundament i arbejdet med samarbejdsrelateret adfærd i forskellige former for teams (f.eks. ledergrupper, tværfaglige teams f.eks. af lærer og pædagoger, produktionsgrupper, projektteams, lagermedarbejdere m.v) og min erfaring er, at det giver et godt afsæt for udvikling af samarbejdet og/eller som start af samarbejdet i et nyt team, som f.eks. et projektteam.

En workshop om dette emne vil typisk variere fra 1/2 til 2 dage, afhængig af mængden af samarbejdsøvelser der indgår.