Analyse af teamet

Undertiden kan det være relevant at anvende forskellige analyser i arbejdet med teamudvikling. Analyserne sætter hver for sig fokus på særlige aspekter med relevans for samarbejdet.

TCI – Team Climate Inventory analysen er en analyse, hvor der er fokus på faktorer, som er med til at styrke et teams evne til udvikling. Analysen kan blandt andet benyttes til at afdække samarbejdsklimaet i et team, og til at få sat spot på områder, hvor teamet har sine styrker eller udviklingspotentialer. Analysen er baseret på forskning udført af  Michael A West og Neil Anderson.

Belbin Analysen har fokus på den enkelte medarbejders teamorienterede adfærd. Med sine ni teamroller, giver denne analyse medarbejderne et fælles sprog, som gør det lettere at forholde sig til egen og andres adfærd, og rumme de forskelligheder vi har som mennesker.

DISC profilen er en analyse af den enkelte medarbejders adfærdspræferencer, og giver et godt indblik i, hvad der motiverer os til at handle som vi gør i samarbejdsrelationer.