Styrk samarbejdet

 

3“Gode arbejdsgrupper består af samhørighedsoplevelser og engagement. Når der ikke gives plads til relationsdannelse, falder energien, og alle bliver i bedste fald kun pligtopfyldende”

– Susan Hart

 

Samarbejde er et af nøgleordene i en tid, der ellers på mange måder er præget af individualitet. For på så mange områder kan vi klare mere, når vi arbejder sammen om opgaven, når vi vel og mærke kan få samarbejdet til at fungere. Vores evner til at samarbejde med andre hænger sammen med de relationer, vi er i stand til at skabe i teamet. Når vi er i en tryg relation i det team vi arbejder i, og i forhold til den leder vi har, kommer vi lettere  i en tilstand, hvor vi er i stand til at yde meget mere. Vi åbner op for hjernens potentiale for kreativitet, vi bliver mere fleksible og omstillingsparate, og har lettere ved at håndtere tvetydighed og usikkerhed. Og ikke mindst – vores resistens overfor negative stresspåvirkninger bliver større. Og ikke mindst – vi lever længere. Omvendt vil relationer til ledere eller kolleger præget af usikkerhed og frygt, eller teams, hvor vi isolerer os i stedet for at være i fællesskabet eller hvor vi har svært ved at få samarbejdet til at fungere kunne skabe en vagtsomhed, som i stedet fører os ind i en tilstand af stress, hvor vi laver flere fejl, har sværere ved at kapere forandringer, og lettere kommer i konflikt med andre. For slet ikke at tale om det, vi så tager med os hjem til familien.Udvikling af vores relationelle kompetencer som ledere og medarbejdere kræver et fokus på fire hovedområder – selvindsigt, selvkontrol, social forståelse og sociale færdigheder.

Når jeg arbejder med udvikling af samarbejdet i teams, sker det via skræddersyede forløb, typisk som en kombination af teori og øvelser, hvor der er fokus på præcist de aspekter, som teamet ønsker at styrke. Et forløb kan eksempelvis tage udgangspunkt i en mere formel analyse af teamet, som så gentages senere i forløbet for at vise de forandringer, der finder sted. Forløb kan også blot have fokus på specifikke temaer som dem, der er beskrevet herunder:

  • Vores karakteristiske teamadfærd – f.eks. med udgangspunkt i Belbin teamrollekoncept eller DISC-profiler. Ved at arbejde med temaet teamroller, kan teams få en viden og erfaring, som gør det lettere at rumme og udnytte den styrke, der ligger i vores forskellige måder at agere på.
  • Hvad skal der til, for at vi bliver bedre til at kommunikere med hinanden?
  • Hvordan reagerer vi på og i konflikter? Her anvender jeg f.eks. Thomas-Kilmann analysen, hvor det er relevant.
  • Stress og stresshåndtering i hverdagen.