Styrk lederskabet

PageLines- 2.jpg“De, der vanemæssigt undgår og ignorerer følelser, kan gå blinde gennem livet”

– Mott og Couglin Della Silva.

 

I mit arbejde,  har jeg blandt andet fokus på at støtte nye og erfarne ledere i at udvikle deres lederskab, og det jeg hjælper dem til at have et særligt fokus på er,  den betydning, det gode lederskab har for menneskers evne til at fungere sammen og skabe relationer og teams, der åbner op for kreativitet, innovation og bedre præstationer – og ikke mindst større jobtilfredshed og loyalitet hos teamets medlemmer.

At være en god leder kræver en balancegang mellem et opgaveorienteret fokus (analytisk tænkning, målorientering etc.) og et relationsorienteret fokus (trivsel, tryghed, gode relationer), en balancegang, som skal matche krav og forventninger til den konkrete lederrolle man befinder sig i.

Mange stiller spørgsmålet – er ledelse noget man er født til? De fleste forskere indenfor ledelse er enige om at sige “nej” og er enige om, at vi kan udvikle vores kompetencer i ledelse på forskellig vis. Noget af det jeg tilbyder i de organisationer jeg arbejder i er f.eks. skræddersyede forløb indenfor:

  • Træning af ledernes relationelle kompetencer.
  • Fokus på styrken ved forskellige ledelsesstile.
  • Individuel coaching.
  • Styrke lederens evne til forandringsledelse.
  • Styrke evnen til ledelse af projekter. Dette kan du læse mere om her.
  • Mødeledelse og procesfacilitering.
  • Hvordan skaber jeg motivation og engagement?

Der ud over, har jeg i en årrække faciliteret en netværksgruppe for ledere.