Styrk lederskabet

PageLines- 2.jpg“De, der vanemæssigt undgår og ignorerer følelser, kan gå blinde gennem livet”

– Mott og Couglin Della Silva.

 

I mit arbejde,  har jeg blandt andet fokus på at støtte nye og erfarne ledere i at udvikle deres lederskab, og det jeg hjælper dem til at have et særligt fokus på er,  den betydning, det gode lederskab har for menneskers evne til at fungere sammen og skabe relationer og teams, der åbner op for kreativitet, innovation og bedre præstationer – og ikke mindst større jobtilfredshed og loyalitet hos teamets medlemmer.

At være en god leder kræver en balancegang mellem et opgaveorienteret fokus (analytisk tænkning, målorientering etc.) og et relationsorienteret fokus (trivsel, tryghed, gode relationer), en balancegang, som skal matche krav og forventninger til den konkrete lederrolle man befinder sig i.

Mange stiller spørgsmålet – er ledelse noget man er født til? De fleste forskere indenfor ledelse er enige om at sige “nej” og er enige om, at vi kan udvikle vores kompetencer i ledelse på forskellig vis. Noget af det grundlæggende i denne udvikling er det, man kalder emotionel intelligens, som har vist sig at have en afgørende betydning for lederes evner til at skabe resultater i deres lederskab, og som har afgørende indflydelse på, hvordan man forstår og kontrollerer sig selv som leder, og for hvordan man forstår og agerer i relationen til medarbejdere og den øvrige organisation.

Har I et behov for skræddersyede kurser og udviklingsforløb og/eller coaching med fokus på udviklingen af lederes emotionelle og relationelle kompetencer, er I velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om dette.