Forandringsledelse og projektledelse

2Forandringsledelse og projektledelse er blandt de rigtig udfordrende ledelsesopgaver, som det nogle gange kan være svært at få ordentlig greb om. Forandringsledelse kræver både evnen til at kunne forstå og håndtere menneskers reaktioner i forandringsprocesser, og samtidig også evnen til at kunne styre de projekter, som er midlet til forandring sikkert i mål. Jeg tilbyder kurser og træningsforløb indenfor begge disse områder – forandringsledelse samt projektstyring og -ledelse.

Forandringsledelse

Ledelse af forandringer, er en af de udfordringer de fleste ledere står med. Og undersøgelser viser, at det langt fra altid er lige let. En undersøgelse fra Burson-Marsteller viste i 2010 at danske ledere oplever at det er svært at håndtere ledelse af strategiske forandringer effektivt. Artiklen henviser til, at det kun er 31% af de adspurgte ledere, der mener at de i tilstrækkelig grad for involveret ledere og medarbejdere i forandringsprocesserne, et forhold som de fleste i undersøgelsen ellers ser som vigtigste forudsætning for effektiv forandringsledelse.

Kurserne i forandringsledelse vil typisk fokusere på emner som:

 • Hvordan kan man få et overblik over forandringens interessenter (de mennesker der påvirkes af eller kan påvirke forandringen).
 • Hvordan motiverer man mennesker for forandring?
 • Mennesker og modstand – hvad handler modstanden om, og hvordan kan vi blive bedre til at adressere den.
 • Stadier en forandringsproces – hvad er det vigtigt at have fokus på, for at få menneskene med i processen, og danne grundlaget for en succesfuld forandringsproces.
 • Hvordan kan man få konkretiseret handlinger, som kan bringe forandringsprocessen videre.
 • Hvordan kan jeg som leder håndtere den modstand, jeg står overfor.

Et kursus kan også tilrettelægges som en workshop, hvor der arbejdes med et konkret forandringsprojekt.

Læs mere om mennesker og forandring i artiklen “Mennesker og forandring” her.

 

Projektledelse

Gennem mere end 20 år, har jeg også arbejdet med at styrke private og offentlige organisationers evne til at arbejdet målrettet med projektledelse, og jeg har siden 2003 været tilknyttet Mannaz som underviser i projektledelse. Jeg arbejder med  undervisning af projektledere, ledere og projektdeltagere i de grundlæggende elementer i projektstyring og -ledelse, og i nogle organisationer har jeg som konsulent også støttet op om den praktiske implementering af processerne omkring projektledelse og styring.

Indenfor temaet projektstyring, indeholder træningsforløb typisk de grundlæggende discipliner som:

 • Det forretningsmæssige grundlag for projektet – business casen med fokus på projektets mål og resultater, hvilke økonomiske og/eller organisatoriske effekter, skal projektet bidrage til.
 • Projektets indhold og afgræsning – hvad er det, som projektet skal levere, og hvad ligger udenfor projektet.
 • Interessentanalyse og arbejde med modstand – hvilke personer eller grupper af personer kan påvirke eller bliver påvirket af projektet eller projektets resultater, og hvad gør man for at involvere interessenter, mindske modstand og øge sandsynligheden for succes.
 • Udarbejdelse af projektplaner – hvordan får man etableret en plan med fokus på aktiviteter, milepæle, sammenhænge og tidsforløbet.
 • Estimering – hvordan kan man udarbejde estimater, som afspejler usikkerhed og hvor man får synliggjort forudsætninger.
 • Risikoanalyse – hvilke risici er der i forhold til projektet og resultater, hvordan kan man pro-aktivt forholde sig til risici.
 • Styring af fremdrift – hvordan kan man styre og følge op på projektets fremdrift.
 • Projektets organisering – hvad karakteriserer den effektive projektorganisation.
 • Samarbejde med styregruppen – hvordan laver man gode beslutningsoplæg, hvad skal rapporteres til styregruppen, hvad er styregruppens ansvarsområder.

Du kan læse mere om kurser indenfor projektledelse og projektstyring her.