Forandringsledelse

2Forandringsledelse er en af de særdeles udfordrende ledelsesopgaver, som det nogle gange kan være svært at få ordentlig greb om. Forandringsledelse kræver evnen til at kunne opdage, forstå og håndtere menneskers reaktioner i forandringsprocesser såvel som den måde, man selv reagerer på, når man konfronteres med andres modstand. For at kunne dette, kræver det en  psykologisk forståelse for mennesker, relationer og menneskers reaktioner, når de står overfor noget nyt.

Ledelse af forandringer, er en af de udfordringer de fleste ledere står med. Og undersøgelser viser, at det langt fra altid er lige let. En undersøgelse fra Burson-Marsteller viste i 2010 at danske ledere oplever at det er svært at håndtere ledelse af strategiske forandringer effektivt. Artiklen henviser til, at det kun er 31% af de adspurgte ledere, der mener at de i tilstrækkelig grad for involveret ledere og medarbejdere i forandringsprocesserne, et forhold som de fleste i undersøgelsen ellers ser som vigtigste forudsætning for effektiv forandringsledelse.

Kurserne i forandringsledelse vil typisk fokusere på emner som:

  • Hvordan kan man få et overblik over forandringens interessenter (de mennesker der påvirkes af eller kan påvirke forandringen).
  • Hvordan motiverer man mennesker for forandring?
  • Mennesker og modstand – hvad handler modstanden om, og hvordan kan vi blive bedre til at adressere den.
  • Stadier en forandringsproces – hvad er det vigtigt at have fokus på, for at få menneskene med i processen, og danne grundlaget for en succesfuld forandringsproces.
  • Hvordan kan man få konkretiseret handlinger, som kan bringe forandringsprocessen videre.
  • Hvordan kan jeg som leder håndtere den modstand, jeg står overfor.

Et kursus kan også tilrettelægges som en workshop, hvor der arbejdes med et konkret forandringsprojekt.

Læs mere om mennesker og forandring i artiklen “Mennesker og forandring” her.